Lệ hội Thánh mẫu

Am Chúa – Niềm tin với Thánh Mẫu của người dân Khánh Hòa

Đăng bởi: Vietasian-Admin04.04.2019

Am Chúa là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng phụng thờ Thiên Y A Na của người Việt mà nguồn gốc là một vị nữ thần của người Chăm

Xem tiếp