xác lập kỉ lục Việt Nam

Khánh Hòa: Xác lập 10 kỷ lục Việt Nam

Đăng bởi: Vietasian-Admin14.05.2019

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác nhận các kỷ lục Việt Nam tại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2019.

Xem tiếp