lầu Bảo Đại Nha Trang

Mở cửa di tích Lầu Bảo Đại ở thành phố Nha Trang để phục vụ du khách

Đăng bởi: Vietasian-Admin28.04.2019

Sau nhiều năm phải đóng cửa để thi công dự án khách sạn cao cấp, các căn biệt thự tại di tích Lầu Bảo Đại, thành phố Nha Trang

Xem tiếp

Khánh Hòa: “Sớm cải tạo 2 căn biệt thự tại lầu Bảo Đại để phục vụ du khách”

Đăng bởi: Vietasian-Admin26.03.2019

Trùng tu, sửa chữa 2 căn biệt thự tại DA lầu Bảo Đại để khách tham quan miễn phí

Xem tiếp