Lầu bảo đại

Mở cửa di tích Lầu Bảo Đại ở thành phố Nha Trang để phục vụ du khách

Đăng bởi: Vietasian-Admin28.04.2019

Sau nhiều năm phải đóng cửa để thi công dự án khách sạn cao cấp, các căn biệt thự tại di tích Lầu Bảo Đại, thành phố Nha Trang

Xem tiếp