khóa học lặn biển tại Nha Trang

Khóa học lặn biển căn bản

Đăng bởi: Vietasian-Admin26.06.2016

Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng về nhập môn Lặn Biển theo một giáo trình thống nhất trên toàn Thế Giới, độ sâu tối đa đạt được là 18m

Xem tiếp