khóa học lặn biển

Khóa học lặn biển căn bản

Đăng bởi: Vietasian-Admin26.06.2016

Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng về nhập môn Lặn Biển theo một giáo trình thống nhất trên toàn Thế Giới, độ sâu tối đa đạt được là 18m

Xem tiếp

Khóa học cứu hộ trên biển

Đăng bởi: Vietasian-Admin26.06.2016

Bạn phải là một Advance Open Water Diver và bằng EFR còn giá trị trong vòng 2 năm

Xem tiếp