khách sạn không đủ điều kiện

Khánh Hòa: “Bêu tên”, xử lý hàng loạt khách sạn không đủ điều kiện hoạt động

Đăng bởi: Vietasian-Admin28.03.2019

Sau quá trình kiểm tra, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà …

Xem tiếp