cá xấu

TP Nha Trang: Thêm một sản phẩm du lịch mới

Đăng bởi: Vietasian-Admin29.03.2019

Xiếc trăn, rắn và cá sấu là sản phẩm du lịch độc đáo của Công ty Nha Trang Crocodile And Snake Show, lần đầu tiên có ở Khánh Hòa.

Xem tiếp