Chính sách quy định chung

Chính sách quy định chung

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web có địa chỉ vietasian.vn. Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Chính sách sau đây, cùng với bất kỳ điều khoản hoặc quy định pháp luật khác đăng tải trên Website. Nếu trong trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo các thông tin tại mục Hỗ trợ và liên hệ thuộc Website này.
1. Pháp luật và các Quy định
1.1 Việc truy cập và sử dụng Website của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Bản quyền, nhãn hiệu và quyền sỡ hữu trí tuệ
2.1 Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Aldoza, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.
3. Hành vi của Quý khách
3.1 Quý khách không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.
4. Quy định về hình thức thanh toán
Các khóa học được đăng tải trên Website kèm với phí, Quý khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán phù hợp với từng khóa học dịch vụ mà chúng tôi sẽ quy định rõ tại từng khóa học (chuyển khoản hoặc tiền mặt).
Giao dịch được coi là thành công sau khi tiền của Quý khách được ghi Có tới tài khoản được thông báo trên Website hoặc được chúng tôi xác nhận bằng Phiếu thu (nếu bằng tiền mặt). Chúng tôi sẽ chuyển giao các khoá học theo đúng như các thông tin đã đăng trên Website và hỗ trợ Quý khách trong từng trường hợp.
Sau khi thanh toán đều không thể trả lại tiền trừ khi quý khách vì lý do gì đó mà không thể học khóa học của chúng tôi.
5. Chính sách đổi trả bảo hành
Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.
Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.
Khi kết thúc khóa học nếu bạn vẫn chưa thực hiện tốt chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn thêm 1 số buổi dạy nữa
6. Chính sách vận chuyển
Phương tiện vận chuyển tùy thuộc theo từng chương trình du lịch. Cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn này đã nêu rõ trong phần “Bao gồm” hay hợp đồng kèm theo.
Với những chương trình đi bằng phương tiện vận chuyển công cộng, Công ty có quyền báo trước Quý khách về thay đổi giờ (nếu thời gian cho phép) khởi hành cho phù hợp với yêu cầu của các nhà cung cấp. Công ty không chịu trách nhiệm bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý với những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần do việc chậm trễ giờ giấc khởi hành của các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc sự chậm trễ do chính hành khách gây ra. Công ty chỉ thực hiện hành vi giúp đỡ để giảm bớt tổn thất kinh tế cho hành khách.

Chính sách quy định chung
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)